2015.06.05

Anlita en copywriter, webbcopy eller redaktör

“I think that writing is difficult, but so is any job carefully executed.”
Precis så beskrivs skrivandet utav en av nobelpristagarna i litteratur, Gabriel Garcia Marques, i en artikel för Paris Review från 1981. Att det är svårt att skriva, i varje fall om du vill nå ett specifikt resultat. Detsamma gäller för copywriting. Det är inte bara att sätta sig ned och fatta pennan utan det kräver sitt förarbete, det kräver sin koncentration och det kräver sin tid. För visst har vi alla någon gång tänkt skriva något som fastnat i tanken och inte fått fingertopparna att vandra som spindelben över tangenterna?

Svårhetsgraden ligger inte i vetskapen om hur man skriver, för de flesta av oss har haft möjligheten att lära oss under skolgången. Svårhetsgraden ligger i utförandet. För precis som med vilket ämne som helst så behövs träning för att du ska utvecklas. Vi kan alla studsa en basketboll på en skolgård, men det betyder inte att vi alla har kapacitet nog att livnära oss som basketproffs. Det är bara några få som lämnar skolgården, tar sig upp till högre ligor och viger sina yrkesliv åt att spela för en högre division. Detsamma gäller för skrivandet. De flesta kan skriva, men att kunna grunderna är inte detsamma som att behärska hantverket. Hantverket balanserar mellan ordval, meningsuppbyggnad och dramaturgi, så varje

fel får balansen att rubbas och trovärdighetens bräckliga väggar att rasa. Eller som den amerikanska journalisten Alexis Madrigal skriver: ”Editors do for the text what designers do for visual products. They standardize rules; they enforce consistency; they provide the key for the map; they make things right”. Därför är det viktigt att anlita en copywriter. Skrivandet som metod kräver sin tid. Det kräver sin analys av vilken tonalitet som är bäst lämpad, vilken persona du ska skriva till, vilken form texten ska ha och sedan krävs tid för både produktion av text och potentiella efterkorrigeringar. Skrivandet kräver sin traditionella copywriter, sin webbcopy som bara skriver för webben, eller sin redaktör. Skrivandet är ett hantverk och varje hantverk kräver dessutom sitt material att jobba med. För material behöver inte bara vara fysisk tråd, virke eller ett staffli. Det kan vara anteckningar efter en intervju, en SEO-analys eller en copymanual.

Alla kan studsa en boll. Men det är lätt att dribblas bort av någon som både är snabbare och mer målinriktad i stegen. Så antingen testar du att själv försöka dribbla bort alla professionella spelare du konkurrerar med – eller så anlitar du någon som gör mål direkt.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm