2015.08.26

Anlita en webbcopy och prioritera din webbtext tidigt i processen

Dåligt formulerad webbcopy stjälper bra design, samtidigt som välskriven webbcopy lyfter den. Precis som vi tidigare har tagit upp så är välformulerad webbcopy en investering. Därför behöver webbtexten prioriteras i samma skede som strategin för designarbetet sätts. Copywriting kan nämligen kategoriseras under UX-design, för det är texten som guidar användaren på din webbsida. Det innebär att webbcopyn står för en större del av användarupplevelsen. Om webbtexten då är otydlig eller slarvigt formulerad så kan det liknas med en svårförstådd och virrig guide, antingen slutar mottagaren att lyssna eller så väljer hen att på egen hand hitta andra vägar till informationen. De vägarna bär till dina konkurrenter.

När en utbildad webbcopy sätts in i arbetsteamet under ett tidigt skede blir webbsidan som bäst. Tonen samspelar med designen och webbsidan blir lättöverskådlig vilket leder till fler konverteringar. Ändå prioriteras i många fall webbcopys försent eller inte alls, då skribenter som sitter inhouse väljer att ta rollen istället – tills de upptäcker vilken tid det tar. För det handlar inte bara om att ”sätta sig ned och skriva”. Det behövs bland annat erfarenhet av att sortera fram kärnan i innehållet, en strategi över vad som ska publiceras,

en framtagen tonalitet, en SEO-analys och många timmar av fullt fokus. Timmar som annars hade kunnat läggas på det jobb inhouseskribenterna annars gör bäst, för att skriva för webben innebär en viss typ av expertis. Som webbcopy bör du ha kunskap inom SEO, men också behärska en analys av rubriksättning och namngivning, samt indelning, av flikar (om du inte väljer en scrollvänlig webbsida som vi har skrivit om tidigare).  Det behövs helt enkelt en utarbetad strategi för att veta vad man ska fylla en webbsida med och det behövs en framtagen ton som samspelar med innehållet och designen.

När du investerar i en ny webbsida bör du därför tänker över ditt innehåll. Det är inte bara att applicera de gamla texterna på den nya sidan, gör du det blir det nästan som att scanna in en pappersbroschyr som inte är anpassad för webben. För det är mycket som har hänt sedan senast du uppdaterade webbsidan, både för ditt företag och för beteendet hos dina användare. Därför är det viktigt att ta in uppdaterade experter så tidigt som möjligt. För som sagt: dåligt formulerad webbcopy stjälper bra design, samtidigt som välskriven webbcopy lyfter den.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Centralplan 15
111 20 Stockholm