alt=””

2016.04.19

Att skriva för webben – ett strategiskt arbete

Många tror att det bara handlar om att sätta sig ned och skriva. Att som digital copywriter bara öppna ett dokument, sätta fingrarna vid tangentbordet och låta hjärnan transformera tankar till formuleringar. Men för att tankar ska bli verklighetsförankrade så behövs ett grundligt förarbete. Det behövs en tydlig kommunikationsplattform – vart varumärket är idag och vart det ska ta vägen imorgon. Först då kan du börja formulera hur varumärket ska ta sig dit med hjälp av din sökoptimerade webbplats. Innehållet är en del av resan till nya mål och därför krävs en stadig startpunkt. Något att ta sats ifrån för att kunna hoppa högre. 

Med ett grundligt förarbete menar vi bland annat ett tonalitetsarbete, en SEO-analys, en avscanning av webbplatsens innehållsstruktur och en målbild av varumärkets affär, situationas och digitala personas. Det krävs helt enkelt insikter i vem du skriver till, vart du skriver ifrån och hur/vart du vill att de ska ta sig vidare. Vem är det som ställer sig de frågor du har svar på? I vilka situationer befinner hen sig när frågorna ställs? Det finns många grundfrågor

att ställa sig innan du kan optimera texten utifrån läsaren, för att kunna fånga läsaren och hålla hen i handen under varje rytmisk mening. Och för att meningen ska bli rytmisk krävs även en utarbetad tonalitet. Tonaliteten är en del av det grundliga förarbetet, för läsaren vill kunna känna igen sig i språket som talas. Ska du använda ett språk fyllt med slang? Ska du porträtteras dialektalt? Eller ska tonen vara akademisk? Precis som vid en muntlig dialog så formas språk, ansiktsuttryck och kroppsspråk efter personen du pratar med. Det är ett sätt för människan att vara tillmötesgående och detsamma gäller text. Du vill inte prata över någons huvud, du vill inte skriva någon på näsan och du vill inte heller kollra bort någon. Därför måste varje webbcopy ha en tydlig bild av hur du som varumärke vill uppfattas, för att du inte ska uppfattas fel av din målgrupp. Du vill ju att de ska förstå, för det är när de förstår som de konverterar. Så fort du inte har användaren, kunden, mottagaren eller besökaren i åtanke så tappar de uppmärksamheten och riktar den mot någon annan. Eventuellt mot din största konkurrent.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm