alt=””

2016.08.31

”Content first” börjar äntligen tas på allvar

“Content first” har branschen länge slängt sig med, än hit än dit. Alla har påpekat att innehållet är viktigast, men först nu börjar den sägningen att övergå till handling. Inte en dag försent, säger vi. Det är 2016 och det var länge sedan folk hävdade att internet var en fluga, ändå har innehållet på webbplatser fått stryka med ända tills idag. Prioriteringar har lagts på design och utveckling, vilket har gjort att innehållet inte fått den status det förtjänar. Det är ju trots allt innehållet som läsarna, eller användarna som vi kallar dem, oftast är ute efter. De är ute efter sina öppettider, sin information om företaget de ska anlita, om produkten de ska köpa, den där menyn de ska beställa ifrån och den inspirerande texten som ska få dem att boka sin resa. De är också ute efter den där knappen som lockar dem till köp, även om de inte riktigt visste om det förrän de tryckt och handlingen gav konvertering. Konvertering är små till stora vinster för företag och det är vad texterna berättar för kunden som tar företaget till vinst. Användarna navigerar sig genom den text de läser, oavsett om den står i menyn, på en länk eller en knapp.

Vi brukar, i stora drag, likna en webbplats med en bok. Du ska vilja bläddra vidare och få en så naturlig övergång i handlingen som möjligt, inte bläddra och bläddra utan att riktigt veta vart du är, eller vad du får på nästa sida. Då lägger du tillslut ned. En användare ska känna sig trygg, inte behöva klicka och klicka sig fram för att få ett grepp om handlingen. Men det är först nu som många i branschen har börjat inse att handlingen på webbplatser är viktig, trots att böcker har funnits i flera tusen år.

 

Därför höjer frasen “content first” inte våra ögonbryn, utan det är helt enkelt på sin plats att frasen rullar över branschens tungor. Men för att innehållet då ska prioriteras tidigt behövs några som kan det skriftliga och digitala hantverket och enkelt kan sätta sig in i innehållet. Några som kan läsa in, strukturera om, stryka, skriva nytt, lägga till och helt enkelt få en så vattentät kontroll över vad det är som ska sägas på webbplatsen, för att kunna sätta upp en så naturlig struktur som möjligt – som helt enkelt gör innehållet rättvisa. Det är ju trots allt inte bokformgivarna som sätter kapitel utan författaren själv och då är det också mest naturligt att det är digitala copywriters som sätter menystrukturen och navigationen från sida till sida.

Därför är digital copywriting för en webbplats inte bara en fråga om att kunna skriva, i varje fall inte om du är ute efter bästa tänkbara effekt. Det krävs kunskaper i user-experience, alltså hur en användare rör sig på en webbplats och hur du då skriver/lägger upp innehållet med hänsyn till användaren, vilket då blir en del av den digitala innehållsstrategin. Därför borde alla digitala copywriters vara de som gör den första wireframen som presenterar webbplatsens kapitel och vad varje kapitel ska innehålla. Företag och organisationer vill åt effekt – och effekten nås bara med rätt innehåll på rätt plats, tillsammans med bra design som stärker den strategiska navigationen och budskapet i innehållet.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Centralplan 15
111 20 Stockholm