2015.11.17

Digital copymanual, anpassad efter att skriva för webben

Många större företag och organisationer har en copymanual, precis som de har en grafisk profil och en webbsida. Det gemensamma för alla tre är att de behöver uppdateras ibland (en webbsida oftare än de två andra). Men medan den grafiska profilen ofta gör sig påmind och har en visuellt synlig roll på företag så är copymanualen ofta eftersatt, men minst lika viktig. Ja, vi skulle nog säga viktigare än någonsin. Den grafiska profilen står för varumärkets ansikte utåt, medan en copymanual talar från varumärkets egna röst genom en framtagen tonalitet. Eftersom det är enklare att kommunicera från ett varumärke idag så tar fler och fler medarbetare kontroll över tangentbordet och sprider sina röster i varumärkets namn. Det kan vara redaktörer på verksamhetens kommunikationsavdelning, marknadsansvariga eller chefen själv. Då behövs en copymanual med tydliga guidelines.

En copymanual innehåller ofta språkliga rekommendationer. I Birger och Bloms egna copymanual skulle det till exempel kunna stå “titulera dig som webbcopy, inte digital copywriter eller webbredaktör”. Men i och med digitaliseringen behöver en copymanual även täcka hur verksamheten ska upplevas

 

 

på webben. Ett nytt kapitel och nya guidelines behöver skrivas, antingen utifrån företagets egna kompetens eller tillsammans med konsulter som har en spetskompetens inom webbcopy. Kapitlet behöver behandla hur du ska arbeta med webbsidans rubriker, ingresser, sökord, click to actions och länkar för att maximera verksamhetens synlighet i Googles söknätverk. Kapitlet behöver även ta upp vilken tonalitet som ska uttryckas på sociala medier och hur innehållsstrukturen på webbsidan ska hanteras. Hur ska du göra när nytt innehåll publiceras, för att undvika att webbsidan blir ett spindelnät av lösa trådar? Trådar som är svåra att se men som användaren lätt fastnar i. Ett digitalt kapitel ska helt enkelt täcka allt som skrivs under företagets namn på webben.

En tillgänglig copymanual är viktig för att verksamheten ska bli effektiv och enhetlig. Med en digital copymanual som underlag till nya medarbetare, så blir inkörssträckan kort och fokuset kan istället läggas på värdet i innehållet, vilket gör manualen till en långsiktig investering. En väl utarbetad copymanual lägger en strategisk grund till företagets kommunikation. Och eftersom alla kundrelationer skapas genom en dialog så är tonfallet extra betydelsefullt.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Centralplan 15
111 20 Stockholm