alt=””

2015.12.08

Digital copywriting (UX), copyediting och innehållsstrategi

Som byrå specialiserad på webbcopy behöver vårt kreativa hantverk ha en teknisk och webbstrategisk dimension. Därför har vi myntat uttrycket ”vi skriver för både människor och maskiner”. Ett uttryck som är nytt för många i branschen, men som länge har varit symbolen för vårt digitala hantverk. Webbcopy för både människor och maskiner betyder att vi både tar hänsyn till att människors agerande styrs av känslor (affektheuristik) och att maskiners (devices) agerande styrs av algoritmer som förhåller sig till regler inom SEO. Därför måste både människor och maskiner beröras för att ditt budskap ska nå fram. Det tekniska och kreativa hantverket är alltid i symbios under vårt skrivande, oavsett vilken konsultroll vi anlitas för.

Webben är uppbyggd som en informationskanal och det är på webben du söker efter din information. Därför är det viktigaste med vårt jobb som UX-copywriters och digitala innehållsstrateger, att ditt varumärke står som avsändare för den relevanta information som din målgrupp söker efter. Om din webbplats inte är avsändaren till svaren på din målgrupps frågor så kommer de att söka sig vidare. Därför måste ditt innehåll äga de svar som målgruppen vill ha. Det kan du bara göra med optimerat innehåll som har utgått efter ett SEO-perspektiv. Men bara för att det är skrivet efter sökoptimeringens alla förhållningssätt betyder det inte att innehållet tappar sin kreativa kvalitet, ändå tycker många att balansen mellan SEO och en kreativ tonalitet är svår att ta kontroll över. Det gäller helt enkelt att se SEO som en möjlighet att nå ut med sina texter, inte som ett hinder i det redaktionella arbetet.

  • Digital copywriting
    Textproduktion, tonalitet, budskap och sökoptimering. Med en intervjubaserad metod definierar vi guldkornen i verksamheters erbjudande och arbetar fram en tonalitet. För att verksamhetens erbjudanden ska bli konkurrenskraftiga i Googles söknätverk så optimerar vi all webbcopy utifrån ett SEO-perspektiv.
  • Digital copyediting
    Korrekturläsning, redigering och sökoptimering med ett utifrån-perspektiv. Vi är verksamheters webbredaktörer med ett utifrån-perspektiv, som bearbetar befintliga texter genom korrekturläsning, redigering och SEO-bearbetning. Vi lägger helt enkelt en sista språklig och digital finish på din webbcopy. Vi erbjuder även guidelines och SEO-analyser, som underlag till webbredaktörers arbete inhouse.
  • Digital innehållsstrategi
    Struktur, navigation och sökoptimering.  User experience, UX, är en tvärvetenskap hos oss digitala copywriters eftersom språket interagerar med besökaren på webbplatsen och design utformas efter innehållet. Därför strukturerar vi webbplatsens innehåll utifrån användarnas perspektiv, med en genomarbetad strategi för innehållsstrukturen. Lättnavigerade webbsidor rankas dessutom högre på Google, därför krävs det som digital copywriter att inkludera navigationselement som en del av SEO-arbetet.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm