alt=””

2015.12.18

Ett samtal med AllBright – Om digitalt innehåll och SEO

Vi fick i korta drag förklara vårt uppdrag som webbcopys för vår kund AllBrights läsare. Vi har lyft ett utdrag  från intervjun och hoppas att du ska få med dig några poänger om vad som är viktigt i rollen som digitalt ansvarig på en webbplats.

”– Ni arbetar som webbcopys, vad innebär det? 
Kort sagt, på webbcopybyrån Birger & Blom ansvarar vi för verksamheters digitala innehållsstrategi. Vi är kreatörer som producerar redaktionellt innehåll, som både är konceptuellt och sökoptimerat.

Det som skiljer oss från traditionella copywriters är att vi har ett digitalt filter. Vår arena är webben och vårt uppdrag är att strukturera och ständigt förbättra relevansen i det digitala innehåll som publiceras. Eftersom majoriteten av alla besökare vänder sig till Google för att få svar, så börjar kundresan ofta där. Därför är SEO en viktig del i vårt arbete som webbcopys, alltså att sökordsoptimera webbplatser och samtidigt värna om det skriftliga hantverket, för att innehållet ska vara sökbart och relevant i nätverk som Google.
– Vad har ni fokuserat på i arbetet med AllBrights nya webbplats?
Vi har kommit in som digitala strateger eftersom ni på AllBright redan har en kommunikatör som står för textproduktion. Vi har fokuserat på webbsidans struktur: hur flikarna i menyn ska struktureras för att webbplatsen ska vara hållbar på sikt och hur vi kan underlätta för nya och befintliga besökare att enkelt nå er skarpa dokumentation av näringslivet.

– Varför valde ni att arbeta med oss? 
Vi vill vara en del av ett förändringsarbete. Vi vill själva möta en större mångfald i mötesrummen och skaka hand med en klingande variation av namn. I dagsläget är det inte så. Det är vi som utmanar näringslivet, genom att vara oss själva och därmed bryta normen för vem som driver ett bolag.
– Vad är ert viktigaste argument till att synas på webben?
Webben är den enda ingången till ditt varumärke som inte begränsas av några öppettider eller geografisk plats. Med en kundgrupp som aktivt söker efter dig. Ingen butik eller annan typ av direktkontakt kan motsvara den tillgängligheten. Därför är din webbplats ett skyltfönster som bör förvaltas väl. Det behöver ha strategiska mål, det behöver exponeras om emellanåt och det ska kunna serva dina besökare lika bra som ett butiksbiträde.
– Om ni med en förbättring, fick påverka företags sätt att arbeta digitalt, vad skulle det vara? 
Då skulle vi göra fler medvetna om den sökoptimerade webbplatsens kraft. Förvånansvärt få företag är med och konkurrerar om det mest tacksamma kundmötet, det när kunden själv söker upp ett företag genom att googla. För att vara med i matchen så måste din webbplats finnas med på sida ett i det organiska sökresultatet, för redan på sida två så har närmare 90 procent av de potentiella kunderna droppat av. Vi på Birger och Blom får till exempel kunder genom att vara närvarande på sida ett, under sökord som vi anser är relevanta. Det är vår enda marknadsföringskanal och den kostar oss ingenting.”

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm