alt=””

2016.11.21

Jobba mot ökad konvertering

En webbtext kräver en berättarglöd. Det är glöden som sätter eld på besökaren och för hen mot ditt mål, din tilltänkta konvertering. Det kan vara ett köp, ett telefonsamtal eller bara ett klick in på en artikel. En konvertering sker helt enkelt när webbplatsens besökare gör som du önskar. För att leda dem dit så behövs en tydlig användarresa som går genom den navigering du strategiskt bör ha arbetat fram, med utsatta måldestinationer.

Att anlita en webbcopy är detsamma som att anlita en berättarröst, någon som kan ta fram berättarglöden utan att vrida sig i stolen och dra sitt hår. Det är också att anlita en vägvisare som håller användaren i handen till konvertering. Vi brukar prata om att användaren reser genom text. Det är texten som navigerar dem i click-to-actions, det är texten som navigerar dem i flikarna i menyn och det är texten som kopplar samman en text med en annan genom länkar.

Ett stort ansvar för webbplatsens användarresa ligger därför i en copywriters händer. Att vara digital copywriter handlar i stor mån om user experience, användarupplevelsen. När du planerar innehållet för en webbplats är det viktigt att hela tiden ha användaren i åtanke. Att se hela resan och ta ansvar för att innehållet har ett ”do” (vad användaren ska ta till sig) och ett ”go” (vart användaren ska ta sig härnäst). Då tar du kontroll över att besökaren tar varje utsatt steg mot konvertering.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm