2015.04.08

Traditionell copy eller webbcopy

Traditionell copy eller webbcopy är som att sy en raksöm eller en sicksacksöm. De skiljer sig åt, även om hantverket i grunden är detsamma. För när du skriver innehåll för webben så skriver du för både människor och maskiner, en utmaning som kräver en sicksackfunktion eftersom den ska hjälpa användaren att genom sökbarhet hitta vad den behöver, genom rubriksättningar förstå vad den har hittat och genom innehållet möta mottagarens behov. För att vara sökbar måste du prata Googles språk, utan att för den delen tappa tonen och bli stolpig. Genom att använda sökord som dina mottagare använder tar du ett steg närmare dem. En kund kommer nämligen till din webbsida med en specifik tanke eller uppgift och att skriva copy för webben är många gånger att besvara den tanken eller att navigera kunden till att utföra sin uppgift. Om din webbplats inte hjälper till med det så kommer kunden att lämna dig.

Rubriksättningarna måste därför motsvara innehållet och om innehållet är kompakt så kan du lätta upp det med nya rubriker och nya stycken. Innehållet på webben har dessutom ett långt liv vilket kan vara bra att ha i åtanke eftersom det kan vara sökbart länge.

På webben handlar det inte om vad varumärket vill berätta, det handlar om vad mottagaren vill höra. Konsekvensen av att skriva på en nivå som inte blir meningsfull för målgruppen, att inte använda personas eller ha ett utifrån- och inperspektiv, är att bli uppfattad som ointressant och sedan bortvald. Alla varumärken har något värdefullt att berätta eller hjälpa sin kund med, det gäller bara att syna sömmarna innan innehållet publiceras digitalt.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Centralplan 15
111 20 Stockholm