2018.08.13

Utbildning i Google Analytics – Lär dig mäta och analysera

Precis som vi tidigare skrivit i inlägget “Mätning och analys” är det viktigt för verksamheter att börja mäta prestationen på sina webbplatser. Det är aldrig för tidigt att börja mäta. Det är aldrig för sent att göra Google Analytics till en naturlig del av sitt arbetssätt.

De flesta har någon gång varit inne på Google Analytics och fastnat i ett så kallat “rabbit hole”. Det vill säga att de drunknar i data och vet inte vad som är viktigt tillslut. Siffror visar hur många som varit inne på sajten, hur många som återkommer, hur länge de stannar. Det är ofta där det tar stopp. De lyfter ut några siffror men har inget ramverk för hur de ska arbeta kring dem. Inga metoder och ingen plan för hur de påverkar dem framåt.

Att lära sig Google Analytics och faktiskt ha nytta av det i sitt arbetssätt, kräver att man går djupare i analysen. Det kräver att man gör varje siffra användbar. Att man vet vad man ska agera på. Det är något många företag behöver stöd i. Därför har vi tagit fram en

2-dagarskurs som är framgångsrik om man vill kicka igång sin mätning. Där går vi igenom Google Analytics, handleder i vilka mätvärden som passar för verksamheten, hur ni mäter dem och vad ni ska ta action på. Under utbildningen får ni inte bara lära er Google Analytics, ni får också experthandledning för ert nya arbetssätt. På så sätt passar utbildningen både de som känner sig bekväma med verktyget men inte riktigt vet vad de ska mäta, och de som helt enkelt känner sig nya på Google Analytics och vill lära sig.

Efter genomförd utbildning har ni bland annat blivit vän med Google Analytics, kommit fram till mätpunkter anpassade efter er verksamhet, fått en plan för att påverka mätpunkterna, en analysmall för att samla in data och metoder i att kunna avläsa och värdera datan.

 

Är ni intresserad av att kicka igång er mätning? Ta kontakt med oss så berättar vi om upplägget för en eventuellt utbildning.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm