alt=””

2017.11.29

UX Writing och vanliga användarbeteenden

Internetstiftelsen i Sverige har granskat det svenska användarbeteendet på webben och släppt årets rapport “Svenskarna och internet 2017”. Rapporten visar att alla åldrar idag använder internet. Redan som 2-åring gör du det och 56 % av alla över 76 år gör det.

Tidigare och tidigare i åldrarna får barn veta att när en situation uppstår kan man vända sig till internet för att få svar. Även om de inte gör det själva förrän de är äldre, så ser de sina föräldrars beteenden och lär av dem. Statistiken visar att 8-åringar redan är vana att söka information på webben. När man söker så kommer man i kontakt med text. Man kommer i kontakt med Google och man kommer i kontakt med webbplatser. En position varumärken behöver bli bättre att ta tillvara på och serva användaren efter deras behov.

Förra årets rapport visade att vi lägger 23 h i veckan på att vara uppkopplade. Det betyder att mer än en halv arbetsvecka går åt till att vända sig till internet för att köpa något, göra något, läsa något eller ta reda på något etc. Därför brukar man prata om att webben inte

bara är global utan också lokal. Vi befinner oss på en plats, i ett rum, i ett samtalsämne, på en buss, när de här situationerna uppstår – då vi behöver internet för att tillgodose våra behov. För vi är användare allihopa.

För att ta reda på just era användares behov behöver man som UX writer mäta beteendet, både onpage (på webbplatsen) och offpage (utanför webbplatsen). Vad söker användaren på kopplat till ert varumärke – och hur konsumerar användaren innehållet på er sajt?

Först när man kartlägger beteenden i en analys kan man dra slutsatser om hur användarbeteendet för just ert varumärke ser ut. Man samlar helt enkelt in kvantitativ data som man baserar sina slutsatser på. Inte en persons tycke och smak, utan den breda massans faktiska beteendemönster. På så sätt jobbar man datadrivet och kan styrka alla beslut med ett faktabaserat underlag – och med användaren i fokus.

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm