2015.03.17

Vikten av webbcopy och mobilvänlig webbplats

Från att mobilen varit en känslofattig tegelsten till att den nu är en älskad livskamrat, som vi hårt håller i samma hand som vi förr höll datormusen och innan det pennan. Den visar oss vägen, uppdaterar oss om världen och konverserar med omvärlden. Andelen mobila googlesökningar är inte långt ifrån att parera om sökningar på desktop och de företag som inte redan anpassat sin webbplats tappar fort fart. Snart är vi nämligen med om ett paradigmskifte i Googles söknätverk. Från och med den 21 april kommer Google att premiera webbsidors mobilvänlighet i sin rankning.
”This change will affect mobile searches in all languages worldwide and will have a significant impact in our search results. Consequently, users will find it easier to get relevant, high quality search results that are optimized for their devices.”

Det här är ett maktskifte som ställer högre krav på webbcopyn, eftersom bra sökoptimering banar vägen för jäktiga besökare som i högre grad väljer högt rankade webbsidor när tiden är knapp. Webbsidor med kärnfullt, lättnavigerat och kvalitativt innehåll som inte ger ett inifrån- och utperspektiv stärker rankningen för en webbplats. Därför spelar det språkliga hantverket i kombination med en insikt om vad mottagaren är ute efter, stor roll. Vill besökaren ha en vägbeskrivning, ett telefonnummer eller öppettider? Tiden är knapp för att fånga en mobilbesökares intresse, men med en bra strategi för det tekniska och språkliga hantverket som du bör besitta för att vara copywriter för webben, tillsammans med ett organiserat upplägg för användarvänligheten, kan den knappa tiden både bli effektiv och lönsam. Så hur mobilvänlig är er webbplats? Testa här.

 

FEED

Kontakt

+46 767 94 25 25
+46 708 88 06 69

Besöksadress:

Kungsgatan 66
111 22 Stockholm