Copyediting – en webbredaktör med ett digitalt filter

Många företag vill själva ta kommandot över det skrivna ordet och låta fingrarna smattra över tangentbordet. Antingen har de en kommunikationsavdelning eller så föredrar de att nyttja sin kreativitet när tillfället ges. Men precis som vilken skribent som helst så behövs ett sista filter. På en tidningsredaktion är det chefredaktörens roll. På ett bokförlag är det förlagsredaktörens roll. Men eftersom företag inte har någon tillsatt redaktörsroll är det viktigt att se sig om efter förstärkning. Den rollen kallar vi copyediting.

Copyediting handlar om att granska texten med ett utifrånperspektiv och eliminerar risken att din webbtext tappar läsaren. För en text skriven av en skribent som kan företaget alldeles för bra kan bli så välutvecklad att den går händelserna i förväg, utan att få med sig läsaren. Därför är det bra att ha ett par neutrala ögon som kan relatera till de frågor som uppstår för kunden under läsandets gång. Texten ska ju svara på kundens frågor, inte väcka nya frågor till liv.

Copyediting handlar också om att sökoptimera texten så att den blir synlig i söknätverket när kunden ställer sina frågor. När kunden frågar sig något så ska ditt företag vara rankat i sökresultatet och vinka med sin kunskap. Den punkten missar många företag. Många producerar kvalitiativt innehåll på sina webbplatser som tyvärr försvinner i bruset av information på internet. Därför behövs ett SEO-filter på din text, så att det är just ditt innehåll som står som budskapsbärare till dina kunders funderingar.

Men copyediting handlar också om att vara textens sista korrläsare. För alla vet att du någon gång blir blind för din egen text. Du kanske hade några favoritmeningar som lät bra i huvudet men inte blev lika slagkraftiga på tangentbordet. Eller bara ett par stavfel som sprungit in i texten. Misstagen kan vara många och för att inte riskera att sänka kvaliteten på ditt varumärke är det viktigt att texten går genom en sista blick. Ett par redaktörsögon med vana av copyediting.

Moa Blomkvist