Mätning och analys – en viktig del inom UX Writing

I UX writing är användaren central. Såklart. Men för att kunna sätta användaren i den centrala rollen behöver du kunskap om vad användaren vill. Hur den rör sig, vad den söker efter, var den stannar upp och förkovrar sig, var den klickar sig vidare. För att få den kunskapen behöver du mäta prestationen på sajten. Det är inte bara viktigt för användarna, som då får sina behov tillfredsställda när du utgår ifrån dem, det är också viktigt för verksamheten, som då inte tar beslut baserade på instinkt utan kan backa varje beslut med data.

De flesta företag har en vision om att de ska börja mäta sina sajter. Det är en punkt de haft på agendan länge. De har sina nyckeltal för övriga delar av verksamheten men saknar digitala nyckeltal. Men var börjar man? Vad är viktigt att mäta? Men viktigast av allt – hur följer man upp och agerar på det som mäts?

Det kan vara klurigt för verksamheter att sätta mätpunkter som inte enbart utgår ifrån deras intresse. Att inte tänka utifrån verksamhetens aktiviteter utan faktiskt utgå ifrån användarens beteenden. Det är ännu klurigare att kunna följa hela ledet, att lära sig vad som påverkar vad och skruva på de mätvärden man satt upp för att de ska matcha ett större syfte.

Vi brukar likna analysen med en pasta carbonara. För att kunna göra en carbonara är 3 steg viktiga. Steg 1 är att veta vad som ska vara i. Steg 2 är att veta hur mycket av varje ingrediens. Steg 3 är att kunna analysera vad som gjorde carbonaran extra god. Var det grädden eller parmesanen? För att kunna analysera det måste du ha stenkoll på steg 1 och 2. Detsamma gäller mätning. Du måste ha full kontroll över vad du ska mäta och varför. Du måste förstå kedjorna, att skruvar jag på det här – händer det här, skruvar jag på det här – händer det här. Först när de bitarna är på plats kommer du att kunna se den röda tråden och förstå dina mätvärden.

Att sätta ett framework för mätning är något vi som UX-writers ofta kommer in och handleder i. Ibland kan det vara skönt att få in någon med ett utifrånperspektiv som kan tänka med användaren i fullt fokus. Ibland kan det vara skönt att ha någon som ifrågasätter, som bollar och leder er i rätt riktning. Ibland kan det vara skönt att kunna luta sig mot experter för att veta att man har gjort rätt. Oavsett är det skönt för er att veta att ni hädanefter tar era välgrundade beslut baserat på fakta, inte på instinkt.

Moa Blomkvist