SEO – inte bara sökord utan även innehållsstruktur

Om vi ska likna en webbplats med en bok så är innehållsstrukturen indelningen av kapitel. Det är innehållsstrukturen som tar läsaren vidare och skapar ett intresse av att fortsätta läsa. En webbplats ska flyta lika bra som att bläddra sig fram i en bok. Det ska vara ett tydligt flöde i hur du navigerar dig fram och varje nytt ämne ska enkelt länkas samman med ett annat. Precis som ett kapitel.

Typografi är väldigt viktigt i en bok och det är minst lika viktigt på en webbplats. Men designers och webbutvecklare som tar fram webbplatser missar ofta att innehållet ska vara läsbart. Det viktiga för många av dem är att innehållet är presenterat, men de reflekterar inte över hur innehållet är presenterat. Att sökoptimera en webbplats handlar nämligen inte bara om att placera ut sökord. Google tar hänsyn till helhetsupplevelsen och om läsaren då inte kan läsa innehållet, eftersom typsnittet är för svårt att ta till sig, fonten är för liten eller att radbredden är för bred (vilket är väldigt vanligt) så kommer din webbplats att rankas ned. Därför är innehållsstrukturen en del av SEO-arbetet.

Eftersom Google analyserar helhetsupplevelsen så värderas även navigering och sortering av innehåll, vilket går hand i hand. Innehåll på webben behöver hålla en röd tråd, en användarresa som fångar

din besökare och tar hen vidare till nästa steg och till slut fram till målet. Du vill inte bara publicera något och lämna användaren till att hitta fortsättningen själv. Varje beslut som besökaren behöver fatta på egen hand är ett motstånd, därför behövs en tydlig innehållsstruktur. Och därför behövs kapitel. För medan ett kapitel hjälper läsaren att ta en paus, att skapa ett andrum för att göra något annat och sedan kunna återkomma utan att behöva läsa om, så är innehållsstrukturen tvärtom ett hjälpmedel för att inte riskera att det andrummet uppkommer. Andrum på en webbplats skapar osäkerhet. Där handlar det istället om att fånga besökaren i en tydlig resa, där allt som skapas – alla upplevelser, all design, alla visuella element runt omkring – ska förstärka den resan. Inte stjälpa den genom att inte värdera hur innehållet presenteras.

För att den resan ska bli målinriktad så behöver innehållet sorteras med användaren i fokus. Innehållet behöver ha en strategi för länkningar i brödtext och det behöver skalas av för att lyfta huvudstoryn och förstärka resan. Om du inte tänker på hur användaren uppfattar ditt innehåll så kommer de söka sig vidare. Din webbplats blir då boken som tar slut mitt i en mening. För det där kapitlet de väntade på, det kom aldrig.

Moa Blomkvist