Storytelling på användarens villkor – skriv som en UX writer

Det skrivande yrket värderas mer och mer. Nya titlar tillkommer; webbcopy, digital copywriter, ux-copy och ux-writer. Skrivandet är viktigt för att din tjänst, verksamhet och företag ska nå fram rent kommunikativt, SEO-mässigt och UX-mässigt.

Rent kommunikativt är skrivandet som hantverk den sammanhängande tråden som förstärker din story, något som varje artikel, bloggpost eller statisk webbsidetext behöver. Bra storys sprids och berättas vidare. Har du värderat att anlita en digital copywriter för din webbplats så har du också värderat ditt budskap. Det engagemanget behövs både från företag och från besökarna av er webbsida. Om inte ni är engagerade i innehållet, varför ska då era kunder vara det?

Genom en trovärdig text så skapas ett förtroende. När ni har lyckats bygga upp det förtroendet så har ni också byggt upp en potential till

att era besökare är lika lojala mot er som till vilken författare som helst. Målet är att de ska återvända till er webbplats, blogg, tjänst eller webbshop – och i många fall även ta med sig fler. Därför måste innehållet prioriteras, engagemanget finnas och konverteringen optimeras.

Om du ska skriva som en UX writer är det inte bara viktigt att texten är prioriterad – det är viktigt att texter är navigerande också. Genom att tänka ”Do & Go” för varje publicerad sida på webbplatsen så ökar du chansen för att användaren tar till sig det du vill att användaren ska veta (do) och leder användaren vidare genom ditt innehåll (go). Då behöver du heller inte förlita dig på dramaturgin på startsidan. Den sida som färre och färre landar på, i och med att Google blivit en del av vårt digitala användarbeteende.

Moa Blomkvist