UX Writing – Tänk som en UX Copy

Låt oss gräva där vi står. Användarvänlighet och User Experience (UX), är kort och gott att se till att någonting fungerar som det är tänkt oavsett användarens förmåga och tidigare erfarenhet av produkten eller tjänsten. Det gäller allt från en hårtork till en webbplats, eller en mikrovågsugn. Det ska bara fungera utan att användaren känner sig hopplös och frustrerad. Texten i samspel med designen navigerar i användningen och för att du ska kunna tänka som UX Copy så behöver vi ta några spadtag:

  • Funktion eller funktionellt – Hur användbart är innehållet på din webbplats? I den engelska ordbilden finns det nyanser, man skiljer på “Usable” och “Useful”. Till exempel en fjärrkontroll, med många knappar, som går att använda (Usable) på en rad olika sätt. Ofta väljer vi däremot det mest användbara (Useful) sättet att utnyttja fjärrkontrollens funktioner och merparten av knapparna förblir helt oslitna. Funktion är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt. Därför behöver du som UX Copy utvärdera om innehållet faktiskt är funktionellt för den uppgiften som användaren ska ta sig för.

  • Effektivisering – Är ditt innehåll effektivt? Effektivt innehåll är nödvändigtvis inte kortare texter, vilket du som UX Copy oundvikligen kommer att få höra av dina designkollegor. Utebliven information kan till och med fälla krokben för hela tjänsten eller webbplatsens syfte. Andra avdelningar, som kundtjänst och support, kan bli onödigt belastade eller så behandlas frågor i externa forumtrådar där organisationen och företag inte har någon kontroll. Därför är det viktigt att få en helhetsbild av organisationen när du som UX Copy mäter innehållets prestation.

  • Sökbart – Är ditt innehåll synligt? Om inte användarna kan hitta vad de söker efter så gör inte innehållet någon nytta. Se om ditt eget hus: hur ser hierarkin ut på sin webbplats? Mät intresse och ointresse för att kunna analysera förbättringar i navigationen och sökoptimera (SEO) för att som UX Copy skapa ingångar från Google till ditt innehåll.

  • Tillgänglighet – Hur tillgängligt är ditt innehåll? Precis som när vi bygger vår infrastruktur och ritar vår arkitektur – med hissar, ramper och övergångsställen som navigerar med ljud, så måste vi även planera våra webbplatser efter inkluderande principer. 20% av vår befolkning har en funktionsnedsättning och följer vi webbplatsriktlinjerna för tillgänglighet kan vi tillgodose en ännu större målgrupp. Det borde ligga i alla organisationers och företags intresse.

Moa Blomkvist