Vad är en User Experience Copywriter (UX Writer)?

När det kommer till att skriva för webben är user experience, UX, ett verktyg som digitala copywriters bör ha kontroll över. Vi pratar alltså om användarupplevelsen, hur du kan förbättra användarupplevelsen på en webbplats genom det skriftliga innehållet. UX har länge varit en titel som designers haft mandat över, men det enväldet är förbi. Idag är det lika mycket copywritern som har makten över användarnas resa (om inte mer). I och med att webben har gått från en sändarwebb, där varje webbplats haft en envägskommunikation, till att det idag är en användarwebb, där användaren interagerar och skapar sina egna vägar genom innehållet – så har texten fått en viktig betydelse.

Vi brukar prata om att användaren reser genom länkar. Hur de länkarna är formulerade är avgörande för om användaren väljer att ta sig vidare eller inte. Det kan handla om hur du formulerar ett CTA, click-to-action, hur du integrerar en länk i ett flöde av en brödtext eller helt enkelt hur du sorterar innehållet på sidan. För hur hjälpsamt du än skriver, så måste ändå användaren ta sig vidare från din välformulerade text. Om det då är svårt att navigera sig i innehållet så kan du tappa användaren på vägen. Innehållsstrukturen är därför en del av ux-copyns yrkesområde, självklart i samverkan med en ux-designer.

Att anlita en ux-copy
Varje sida på en webbplats är en väg användaren kan ta – och därför behöver du ta kontroll över innehållsstrukturen för att föra användaren åt det håll du önskar. Anlitar du en ux-copy så anlitar du en kartritare som inventerar alla vägar användaren kan ta, för att sedan optimera dem. Någon med redaktörsögon, som kan inventera, granska, stryka, sortera och kategorisera – utan att släppa blicken från användaren. När innehållskartan är ritad och innehållet är krattat så har du berett vägen för användarresan, och därmed skapat en utstakad väg mot konvertering.

Moa Blomkvist