Webben – kopplar du bort mätningen så kopplar du bort hjärnan

En siffra är inget mer än en fingervisning. Ett pekfinger som visar riktningen i arbetet och som sedan landar i handslaget som fattar beslut. Men för många stannar det oftast vid en rapport. En rapport med siffror som aldrig blir till beslutsfattande underlag, eftersom en siffra utan vidare analys blir ganska värdelös. Därför får vi ofta höra:

– Ja, vi mäter. Men frågan är vad vi ska göra med alla siffror? När lusten liksom glidit ur händerna på de anställda.

För att stimulera till mätning som en del av arbetssättet så krävs det mer än att bara scanna av Google Analytics varannan månad. Om en siffra ska bli användbar måste den:

1. Kunna bedömas över tid
Värdet beror på vilken tidsintervall man tilldelar siffran, för att kunna mäta måste man ta hänsyn till hur ofta man mäter, säsong och vad som trendar över året.  

2. Ha ett tydligt riktmärke
Utan ett riktmärke går det heller inte att bedöma framgång. Om man bedömer utgångspunkten så kan man också sätta ett riktmärke.

3. Tilldelas ett syfte
Utan ett syfte så finns det ingen mening. Försök att bryta er loss från stora och ytliga mål som “försäljning” och ta det steget djupare. Jobba med värdet för användaren, vilket skapar försäljning i slutändan.

4. Kunna påverkas
För att ni ska kunna arbeta med siffran så behöver ni reda ut actions kopplat till siffran. Vad kan ni göra för aktiviteter som påverkar siffran?

Kontakta oss på moa@birgerochblom.se om ni vill inkludera mätning i ert arbetssätt. Vi hjälper er förstå vilka slutsatser ni kan dra av era siffror, samt sätter upp KPI:er kopplade till era affärsmål. Nu senast har vi utbildat Arbetsmiljöverket i KPI:er och mätning i Google Analytics.

Moa Blomkvist