En UX Writer fattar sina beslut efter mätning och analys

Många företag har KPI:er. Färre företag har KPI:er som de faktiskt arbetar efter. I varje fall när det kommer till KPI:er kopplade till deras webbplatser. Det kan bero på flera saker, att de tagit in en byrå som överlämnat KPI:er åt dem, som de sedan har svårt att förankra i sitt arbetssätt. Att de som satt KPI:erna i verksamheten saknar förkunskap, vilket kan resultera i visioner i stället för konkreta nyckeltal. Eller att de har satt bra KPI:er men att mätningen stannar där. De vet inte hur de ska ta punkterna vidare.

Om mätning ska vara en del av arbetssättet behöver man sätta KPI:er som är grundligt förankrade i tidsintervall och signaler. I konkreta actions.

Som UX Writers kommer vi in och hjälper våra kunder med ett arbetssätt kring sina mätpunkter. Vi är en byrå, men inte den där byrån som bara lämnar när KPI:erna är satta.

Vi utbildar, i mätning i allmänhet och i Google Analytics i synnerhet, och låter kunderna själva sätta sina KPI:er. Sedan går vi till grunden med dem. Vi vänder och vrider på dem. Förankrar dem i Google Analytics, så att kunderna vet exakt var de ska avläsa mätpunkterna. Allt för att ni som kund ska förstå varför ni mäter det här – exakt vad ni ska göra när en siffra ger utfall – och hur ofta ni ska mäta det specifika målet för att det ska ge effekt. Vi sätter därför inte bara en KPI utan tar fram mål, mätpunkter, signaler, tidsintervall och benchmark. Först då blir en siffra användbar. Först då blir mätningen förankrad i ert arbetssätt.

Moa Blomkvist