Verktyg för en UX writer – Microcopy, dramaturgi och mätning

UX-writing är en relativt ny roll på arbetsmarknaden och företag skriker efter kompetensen i jobbannonser. Ett verktyg i UX-writerns låda är microcopy. Microcopy kallas den text som exempelvis appliceras på knappar, i menyer, appar och puffar. Det vill säga de texter som ska leda användaren någonstans. Det finns tips och riktlinjer för hur du ska skriva dessa för att det ska bli intuitivt för användaren. Och blir det intuitivt för användaren så följer användaren den resa du tänkt. Det kan vara till konvertering, till fördjupning, till en extern sida. You name it. Huvudsaken är att du som UX-writer har styrt användaren i önskad riktning.

För en UX-writer är dramaturgin på en sida väldigt viktig. Vad förväntar användaren sig när den klickar här? Vart vill användaren gå vidare efter att ha läst det här?

Det krävs att du har gjort din research för att du ska få insikter om användaren. Researchen kan du bland annat göra genom att se över sökbeteendet för ämnet, se över befintliga vägar som användaren tar på sajten idag och genom att göra intervjuer. Det gäller att samla in både kvalitativ och kvantitativ data för att ta välgrundade beslut.

För att microcopyn ska bli framgångsrik måste en UX-writer ha kontroll över hela innehållsflödet. Först då blir vägarna på sajten seamless och användaren flyter fram. Du säkerställer att användaren gör det genom att mäta prestationen på sajten. Därför är mätning en stor del av en UX-writers arbetsroll.

.

Moa Blomkvist